identitāte

Kas mēs esam?

Mūsu misija ir veicināt iniciatīvas par labu jauniešiem. Ņemot vērā katra cilvēka cieņu, mēs veicinām jauniešu iesaistīšanos sociālās attīstības projektos, kas palīdz vistrūcīgākajiem cilvēkiem: mēs vēlamies viņiem kalpot un būt atvērti, lai varētu dalīties un mācīties no viņiem. Mēs uzskatām, ka, šodien atbalstot solidaritāti, mēs rīt veidosim labāku sabiedrību.

“International Youth Cooperation Latvia” ir jauniešu apvienība, kas kopš 2016. gada darbojas Latvijā. Tā ir “International Youth Cooperation” tīkla vietējā filiāle, nevalstiskā organizācija, kas ir sastopama 11 Eiropas valstīs ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi.

Ko mēs darām?

Lai īstenotu mūsu misiju, mēs veicām šādus pasākumus:

 • organizēt pasākumus, kas iedvesmo jauniešus brīvprātīgi kalpot un dzīvot citiem;
 • koordinēt izglītojošos, apmācības un formācijas pasākumus, kas palīdz brīvprātīgajiem attīstīt savas prasmes;
 • veicināt vienlīdzīgas iespējas jauniešiem neatkarīgi no viņu dzimuma, etniskās piederības vai izcelsmes;
 • piedāvāt nodarbības un aktivitātes, kas palīdz mūsu brīvprātīgajiem un citiem atrast jēgu savā dzīvē;
 • rīkot akcijas un komandu veidošanas pasākumus, lai palielinātu solidaritātes vērtības atpazīstamību;
 • piedalīties starptautiskajos projektos ar līdzīgiem mērķiem, apmaiņās un brīvprātīgās aktivitātēs;
 • meklēt un piesaistīt finansējumu, lai īstenotu šos mērķus.

Vairāk informācijas par IYC Latvijā un pasaulē var atrast interneta vietnē https://iyouthc.org

  X
  X